Fundacja Terapeuci dla Rodziny to organizacja zajmująca się świadczeniem usług w zakresie pomocy psychologicznej i terapeutycznej. 

Realizujemy liczne projekty finansowane z budżetów gminnych i Samorządu Województwa Mazowieckiegi. 

Współpracujemy z Urzędami Gminnymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej. 

Prowadzimy grupy terapeutyczne oraz wsparcia dla bezrobotnych, osób z kręgu uzależnień, dla ofiar przemocy. 

Organizujemy zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla rodziców. 

Prowadzimy konsultacje indywidualne, par i małżeństw oraz rodzin. 

Ponieważ nasza działalność finansowana jest z budżetów gminnych, samorządów lokalnych oraz środków z funduszy europejskich,  w ramach każdego projektu wszystkie usługi świadczymy dla Państwa bezpłatnie.

W zakładce AktualnościNasze projekty znajdą Państwo informacje na temat aktualnie prowadzonej działalności.

 

                                                                                                                                         Zapraszamy!


Copyright Nazwa.pl