Ewelina Białecka Jestem psychoterapeutą i psychopedagogiem. Ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii Rodzin OPTA, studia magisterskie na Akademii Humanistycznej w Łodzi, studia podyplomowe Mediacje w rodzinie.
Ukończyłam szkolenie z zakresu Terapii behawioralno - poznawczej, I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Interwencję Kryzysową w tym nurcie.
Odbyłam staż kliniczny w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Józefowie, gdzie prowadziłam terapię rodzinną. Jestem założycielką i prezesem Fundacji Terapeuci dla Rodziny, z ramienia której współpracuję z różnymi instytucjami samorządowymi i unijnymi w ramach organizowania pomocy psychologicznej dla osób niezamożnych. Jestem członkiem Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przemocy w Rodzinie. Prowadzę punkt wsparcia psychologicznego m.in.dla ofiar przemocy w rodzinie w Grójcu, Tarczynie i Konstancinie Jeziornej. Pracuję w gabinecie prywatnym w Piasecznie oraz w ZOZ w Tarczynie w Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży gdzie prowadzę psychoterapię rodzinną. Regularnie korzystam z superwizji.
Prywatnie jestem mamą dwóch dziewczynek.
Wizyty można umawiać pod nr +48 692 467 142

Katarzyna Łukasik – Falkowska Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Rodzin, prowadzonej przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie.
Studia magisterskie z zakresu psychologii oraz kurs pedagogizacji ukończyłam na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Uczestniczyłam w rocznym szkoleniu z zakresu psychoterapii osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej w Warszawie .
Odbyłam staż i pracowałam w NZOZ Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Białobrzegach, prowadziłam punkt konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Posiadam doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą, pracuję w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białobrzegach, prowadzę diagnozę oraz terapię dzieci, młodzieży oraz rodzin. Pracowałam także na stanowisku psychologa szkolnego w szkołach z terenu gminy Białobrzegi.
Regularnie korzystam z superwizji.
Prywatnie jestem mężatką, mamą dwóch dziewczynek, lubię czytać książki oraz jeździć rowerem.

Dorota Górecka
Jestem psychoterapeutą i coachem, pracuję także jako psycholog biznesu.
Ukończyłam Kolegium MISH na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskałam dyplom magistra Psychologii. Obecnie jestem w trakcie 4-letniej atestowanej szkoły psychoterapeutycznej w podejściu systemowym.
Pracuję coachingowo oraz terapeutycznie w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu.
Zajmuję się terapią indywidualną dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzę też zajęcia treningu umiejętności społecznych. Prowadzę także coaching dla młodzieży - według autorskiego programu: MOJA PRZYSZŁOŚĆ - MÓJ WYBÓR. Pracuję w gabinecie prywatnym w Warszawie oraz w ZOZ w Tarczynie w Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Regularnie korzystam z superwizji.

Ewelina Gleń

 dietetyk, psychodietetyk Jestem dyplomowanym dietetykiem, absolwentką Uniwersytety Medycznego w Katowicach oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyłam również studia podyplomowe z Psychodietetyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w poradniach dietetycznych, diabetologicznych i Warszawskim Szpitalu dla Dzieci. Ciągle poszerzam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach. Na co dzień pracuje z pacjentami z zaburzeniami odżywiania i chorobami dietozależnymi,.Ciągle dokształcam się, aby jak najlepiej prowadzić terapię żywieniową. Prowadzę konsultacje dietetyczne/ psychodietetyczne dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Jadłospisy dostosowuje do stylu życia pacjentów i ich upodobań kulinarnych. Uważam, że kluczem do sukcesu jest zmiana nawyków żywieniowych nie na tydzień, czy miesiąc ale na stałe. Wiem, jak ważna jest współpraca dietetyka z pacjentem, dlatego staram się, aby była ona jak najbardziej efektywna.

Copyright Nazwa.pl