Nasza Fundacja w sposób ciągły prowadzi bezpłatną pomoc psychoterapeutyczną. Pracujemy w ramach wolontariatu. Realizowaliśmy i realizujemy projekty dofinansowywane przez instytucje publiczne.

Nasza działalność w 2014roku: 1) Projekt "Zanim spróbujesz..." - warsztaty profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży ze szkół w Zalesiu Górnym - dotacja z Urzędu Gminy Piaseczno 2) Realizacja cyklu warsztatów terapeutycznych dla bezrobotnych mieszkanek Gminy Góra Kalwaria - zadanie realizowanie od 29.07 do 15.09.2014 - projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej 3) Projekt "Zmotywuj siebie..." w ramach realizacji zadania z zakresu "Aktywizacja i integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - warsztaty dla osób bezrobotnych, beneficjentów OPS w Konstancinie Jeziornej VII - IX 2014 - projekt finansowany ze środków Gminy Konstancin Jeziorna
4) Realizacja programu Aktywizacja i Integracja na terenie powiatu Grójec w okresie 15.X. - 15 XII 2014, projekt obejmował 80 uczestników z terenu 10 Gmin Powiatu.

Nasza dzialalność w 2015 roku: 1 ) Projekt " Można inaczej ...." w ramach realizacji zadania "Integracja społeczna" warsztaty edukacyjne dla kobiet bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt finansowany ze środków Gminy Konstancin Jeziorna 2) Realizacja programu Aktywizacja i Integracja na terenie powiatu Piaseczno w okresie 1III. - 30 IV 2015, warsztaty dla osób bezrobotnych, beneficjentów OPSów. 3) Realizacja programu Aktywizacja i Integracja na terenie powiatu Tomaszów Mazowiecki, warsztaty dla osób bezrobotnych, beneficjentów OPSów. Projekt w trakcie realizacji od 1.V 2015 4) Realizacja programu Aktywizacja i Integracja na terenie powiatu Lipsko, warsztaty aktywizujące dla osób bezrobotnych z III profilu, beneficjentów OPSów. Projekt w trakcie realizacji od 15 V 2015.

Copyright Nazwa.pl